Om Odlingsboken

Odlingsboken började som kladd med tuschpenna i ett kollegieblock Januari detta året. Eftersom att jag är en slarver i stora dimensioner så bestämde jag mig för att 2017 skulle bli ett odlingsår med ordning och reda efter år med dåligt organiserat odlande. Därför började jag föra journal över vilka frösorter och vilket datum dessa kom i jorden, med lite tillhörande teckningar och notiser. Så blev Odlingsboken till och vandrade vidare ut på den vida världsvebben som sig hör och bör i en digitaliserad värld.

I processen från köksbords skisser till loggblogg snek sig både tankar om självhushållning och livet som fattig torpardräng in i journalförandet ( jag är nämligen en sådan bakåtsträvande typ som vill odla egen mat, självhushålla och leva så gott det går utanför det etablerade hamsterhjulet) I detta sammanhanget blev mitt alter ego ”den smått snikne odlaren” fött. Läs odlingsboken med en nypa salt, en portion humor och på blodigt alvar!

Lycka till med odlingsåret 2017 alla där ute!

Med vänliga hälsningar:  Den smått snikne odlaren.

Annonser